Projecten

Inventarisaties  in 2010 en 2011 voor de  verbreding van de A27 van Knooppunt Hooipolder bij Breda tot knooppunt Lunetten bij Utrecht.

Opdrachtgever:  Grontmij.

Werkzaamheden:  

 • Vleermuisonderzoek in Gorinchem en omgeving
 • Steenuilenonderzoek over het gehele traject
 • Weidevogelonderzoek vanaf Gorinchem tot Lexmond aan beide zijden van de A27
 • Biotoopbepaling rugstreeppad en heikikker vanaf Gorinchem tot Lexmond

Vleermuisinventarisatie Logistiek Park Moerdijk

Opdrachtgever: Grontmij

Werkzaamheden: vleermuisonderzoek (gedurende het hele jaar) zoals onderzoek naar de functies van het gebied voor vleermuizen en het opsporen van verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes.


Ecologische begeleiding restauratie Kasteel Gemert

Opdrachtgever: Restauratiearchitectuur BBM bv


Diverse werkzaamheden voor Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland

Opdrachtgever: Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland

Werkzaamheden:

 • Ecologische begeleiding Herstelproject Fort de Roovere en Fort Prinsen: inventarisatie van de knelpunten voor broedvogels, amfibieën en reptielen
 • Landschapsonderhoud: exotenbestrijding in diverse waterwingebieden van EVIDES (bestrijding van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers)

Diverse werkzaamheden

Opdrachtgever: Brabants Landschap

Werkzaamheden:

 • Herstelproject zichtlijnen Landgoed Eikenhorst in Esch
 • Zaagplan uitgevoerd in Natuurgebied de Brant te Udenhout. Vos Natuurbeheer zaagde open plekken in het bos voor de boomkikker en de grote weerschijnvlinder.

Ecologische begeleiding restauratie stadswal ’s-Hertogenbosch.  

Opdrachtgever:  Gemeente ’s-Hertogenbosch

Werkzaamheden:  adviseren over een bestaand winterverblijf van vleermuizen nadat de restauratie al was begonnen.


Opdrachtgevers

 • Provincie Noord-Brabant
 • Zoogdiervereniging
 • Grontmij
 • Brabants Landschap
 • Regelink Ecologie en Landschap ECOLOGICA
 • Bosgroep Zuid Nederland
 • Gemeente Zundert
 • Gemeent ’s-Hertogenbosch
 • Congregatie van de Heilige Geest te Gennep
 • Rijkswaterstaat
 • Peter Twisk vleermuisdeskundige H.D.G. Ecologisch veldwerk
 • R & B Milieu advies bv
 • Bureau Verkuylen Stedenbouw, Landschap en Architectuur