Ronald van Os

“Liefde voor de natuur is mij met de paplepel ingegoten! Als klein jongetje vond ik aan de hand van mijn opa mijn eerste kievitsei. Met het vinden van dat eerste kievitsei was mijn interesse voor de natuur gewekt. Tot ergernis van de juf en mijn ouders zat ik op school alleen maar naar buiten te kijken. In onze tuin stond altijd een pot met zelf gevangen kikkervisjes, stekelbaarsjes en andere dieren.”

Beroepsmatig koos Ronald van Os in eerste instantie voor een andere richting. Na drie jaar landbouwonderwijs was hij achtereenvolgens monteur, chef werkplaats en coördinator buitendienst bij een dealer van grondverzetmachines. In zijn vrije tijd was hij al vanaf 1993 als vrijwilliger actief betrokken bij de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant.

In 2003 vertrok hij met zijn vriendin naar Frankrijk waar zij samen als gezinshuisouders een jeugzorgboerderij runden.  Werken op de boerderij en in de natuur (natuuronderhoud, kappen van bomen) maakte een flink deel uit van de dagbesteding daar. Ook in Frankrijk zette Ronald zich als vrijwilliger in voor het beschermen van de vleermuizen in zijn regio. In die periode inventariseerde hij bijvoorbeeld vleermuizen onder bruggen en viaducten en otters in kleine rivieren.

Terug in Nederland heeft Ronald van zijn passie zijn beroep gemaakt. Met veel enthousiasme startte hij begin 2008 zijn zelfstandige onderneming Vos Natuurbeheer. Zijn jarenlange ervaring in en veelzijdige kennis van de natuur zet hij nu in voor uiteenlopende opdrachtgevers.

Ronald is gespecialiseerd in zoogdieren, met name in vleermuizen, maar ook andere zoogdieren zoals kleine marterachtigen, boommarters en steenmarters hebben zijn interesse. Zo heeft hij met behulp van cameravallen de eerste wilde boommarter van West-Brabant gevonden.  Daarnaast houdt hij zich ook bezig met inventarisatie en bescherming van weidevogels en weidevogelvriendelijk beheer én met vissen. "Vanaf mijn jeugd is vissen een grote hobby en deze interesse heb ik beroepsmatig uitgebouwd. Ik voer bijvoorbeeld Visstandbemonstering uit met Elektrovistuig.”